Właściwy czas.
Właściwe miejsce.
Właściwa wizja.

50 lat temu, doradztwo w obszarze zarządzania było nową koncepcją, która dopiero dotarła na drugą stronę Atlantyku. W 1967 roku Roland Berger w wieku zaledwie 29 lat założył małą firmę doradczą "Roland Berger International Marketing Consultants" z siedzibą w Monachium, w składzie Roland Berger oraz jego asystent. Jego wykształcenie, w tamtym czasie, uwzględniało studia z zarządzania przedsiębiorstwem i ekonomii, natomiast doświadczenie zawodowe zdobył jako partner we włosko-amerykańskiej spółce joint venture Gennaro-Boston. Był także przedsiębiorcą – z sukcesem założył i prowadził własną pralnię, a także biznes alkoholowy. To właśnie ta proaktywna postawa i przedsiębiorczość nadal uosabia to, co nasze doradztwo oferuje klientom – dziś bardziej niż kiedykolwiek.

"Jesteśmy przedsiębiorcami z powołania. To właśnie czyni nas nadal wyjątkowymi – 50 lat od założenia firmy."
Portrait of Charles-Edouard Bouée
Charles-Edouard Bouée
Starszy Partner, CEO
Biuro w Monachium, Europa Środkowa

Globalne partnerstwo

Nasz założyciel wykorzystał niewielkie zadanie marketingowe jako szansę przeprowadzenia fuzji czterech firm turystycznych w jednego giganta wycieczkowego TUI. Już wtedy rozumiał on znaczenie wielkości jako głównego kryterium (w tamtych czasach), pozwalającego wyprzedzić mocnego rywala, firmę Neckermann, która jako pierwsza zaoferowała pakiety wycieczkowe swoim klientom. Założenie TUI stanowiło przełomowy projekt dla naszej firmy w Niemczech. Wkrótce po nim, nadeszły inne spektakularne projekty. Sprzedaż w ciągu roku podwoiła się. W 1973, w zaledwie 6 lat po założeniu firmy, Roland Berger był już trzecią największą firmą doradczą w Niemczech.

Szybkość oraz sukces – te dwie cechy charakteryzują nadchodzącą dekadę. Nasz biznes stał się międzynarodowy w latach siedemdziesiątych wraz z otwarciem dodatkowych biur w Europie, Ameryce Południowej oraz Azji. Zawarte zostały także sojusze z lokalnymi partnerami w USA. W roku 1980, Roland Berger został pierwszą europejską firmą doradczą zaakceptowaną przez Stowarzyszenie ACME – American Association of Consulting Management Engineers. Obecnie nasza firma jest jedną z wiodących firm doradztwa strategicznego na świecie.

W latach dziewięćdziesiątych, Roland Berger z prywatnej firmy zmienił się w spółkę partnerską z międzynarodowym Komitetem Wykonawczym.

Wkrótce po upadku Żelaznej Kurtyny, Roland Berger otworzył nowe biura w stolicach Europy Wschodniej, następnie w Moskwie, oraz w Chinach, otwierając biuro w Pekinie już w 1993 roku.

"Jesteśmy inni. Dostarczamy szczere i oparte na faktach doradztwo ze szczególnym ukierunkowaniem na realny wpływ na biznes klienta."
Portrait of Marcus Berret
Marcus Berret
Starszy Partner, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Biuro w Stuttgarcie, Europa Środkowa

Nowa generacja przejmuje kontrolę

W 2004 roku firma podjęła ogromny krok w kierunku nowego partnerstwa z nową dwustopniową strukturą zarządzania składającą się z Komitetu Wykonawczego (Executive Commitee) oraz Rady Nadzorczej (Supervisory Board), obie wybierane przez Partnerów. Wraz z nowym modelem zarządzania Roland Berger rozwinął się, aby stać się jedyną firmą o europejskich korzeniach wśród najlepszych firm doradczych.

Ma to wpływ na sposób, w jaki rozumiemy naszą działalność. Roland Berger to jedno partnerstwo i jeden zespół pracujący ku doskonałości dla naszych klientów. Jesteśmy przyzwyczajeni do różnorodności i złożoności, dlatego wierzymy w integrację zamiast wykluczenia, orientację na wszystkie grupy, trwałość zamiast krótkowzroczności. Jako niezależna firma, jesteśmy dumni z naszego ducha przedsiębiorczości i naszej zdolności do tworzenia innowacji.

Niezależni, skoncentrowani na kliencie i elastyczni

Nasi partnerzy wybierają niezależność, aby móc podejmować własne decyzje oraz dostarczać klientom całkowicie bezstronne doradztwo.

W tradycyjnym rozumieniu firmy doradczej, firmy mogą polegać na wielkości. Jednak dziś znaczenie ma realny wpływ – dotyczy to zarówno klientów jak i nas samych. Mamy globalny zasięg i zdolności, aby realnie wpłynąć na reguły gry, ale także jesteśmy na tyle mali, aby móc działać szybko i sprawnie, co jest wymagane przez zmieniające się środowisko.

Roland Berger podjął zobowiązanie – podtrzymać wysokie standardy ustanowione przez założyciela firmy, jednocześnie nadal przedstawiać obiektywne punkty widzenia, połączone z integralnością, wizją, bogactwem innowacyjnych pomysłów – niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.

In a time of exponential change, we offer alternative perspectives.

Proces rebrandingu w 2015 roku jest odzwierciedleniem naszej wizji stania się najbardziej znaczącą firmą doradczą na świecie. Nasze nowe logo to "titanium B", połączone z napisem Roland Berger. Połączenie reprezentuje nawiązanie do historii naszej firmy. Litera B została zaprojektowana jako niezależny, plastyczny obiekt, który może przybierać różne formy, reprezentujący elastyczność.

Obecnie Roland Berger zapewnia wysokiej wartości usługi jako doradca biznesowy poprzez nowe połączenie wiedzy, technologii i kapitału, które wyraźnie wykracza poza tradycyjne doradztwo strategiczne. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najbardziej dogłębnego wglądu w branże naszych klientów oraz zapewnienia szerokiej wiedzy z zakresu obszarów funkcjonalnych. Mamy ułatwiać i promować nowe sojusze, a technologia cyfrowa pozwala nam na budowanie wartości dla naszych klientów, oferując spostrzeżenia zmieniające reguły gry.

Nasza przedsiębiorczość i chęć bycia zawsze o krok do przodu są tak samo prawdziwe dzisiaj jak 50 lat temu. Pół wieku później, jak zawsze, jesteśmy we właściwym miejscu we właściwym czasie.

  • Photo credits Jung von Matt, -strizh-, iStopckphoto; Roland Berger, Urban Zintel