Portrait of Tomasz Narloch
Tomasz Narloch
Dyrektor
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+48 22 3237-424
Biografia

Tomasz Narloch kieruje lokalnym Centrum Kompetencyjnym Energetyka oraz Operations Strategy.

W swej dotychczasowej praktyce Tomasz Narloch realizował szereg projektów, zarówno w zakresie formułowania strategii, jak i na polu operacyjnym. Współpracował z wieloma klientami, również spoza branży energetycznej, przy optymalizacji organizacji, procesów oraz kosztów w obszarze zakupów, produkcji i łańcucha dostaw. Tomasz Narloch legitymuje się również rozległym doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji i zarządzania zmianą.

Przed przystąpieniem do grona konsultantów Roland Berger w 2015 roku, Tomasz Narloch pracował w AT Kearney oraz Gemini Consulting. Ukończył Politechnikę Warszawską oraz uzyskał dyplom programu MBA organizowanego przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Collège des Ingénieurs.

Doświadczenie
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Portrait of Tomasz Narloch
Dyrektor
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+48 22 3237-424