Publication
Publication image

Hoe houden wij Nederland in beweging?

25 juni 2020

Langetermijnimpact van COVID-19 op mobiliteit

Al voor het uitbreken van de coronacrisis stond Nederland voor een groot aantal kansen en uitdagingen op het gebied van mobiliteit: de capaciteit van het systeem was in zicht, maar tegelijkertijd maakten technologische ontwikkelingen de transitie naar een nieuw systeem mogelijk. Om hier invulling aan te geven hebben 25 partijen uit de mobiliteitssector elkaar gezocht en gevonden in de Mobiliteitsalliantie: een unieke samenwerking met als visie "meer flexibiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid voor de gebruiker te bieden binnen een duurzaam, veilig, inclusief en betaalbaar mobiliteitssysteem".

Om deze transitie mogelijk te maken is vorig jaar in het Deltaplan een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Dit omvatte bijvoorbeeld de aanleg van mobiliteitshubs om de overstap en uitwisseling tussen verschillende vervoerswijzen soepeler en sneller te maken. De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit benadert als één samenhangend geheel. Door COVID-19 is dit opnieuw nodig om Nederland weer mobiel te krijgen én mobiel te houden.

Om beleidmakers, mobiliteitsbedrijven en werkgevers te ondersteunen in de besluitvorming hebben we de mogelijke kortetermijn- (opstart) en langetermijn- (nieuwe normaal) impact van COVID-19 op de brede mobiliteit in kaart gebracht. Alle bevindingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de inzichten van begin mei 2020 en kunnen onderhevig zijn aan de snel veranderende situatie.

blue background
Study

Hoe houden wij Nederland in beweging?

{[downloads[language].preview]}

Langetermijnimpact van COVID-19 op mobiliteit

Published juni 2020. Available in