Publication
Innovatie Indicator Nederland 2023

Innovatie Indicator Nederland 2023

17 december 2023

Het is tijd voor gedurfde keuzes

"De rol die Nederland wil spelen in innovatie voor mondiale uitdagingen gaat hand in hand met keuzes omtrent de sectorstructuur en de bijbehorende investeringen en daardoor het type bedrijven dat Nederland aantrekt en hun activiteiten."
Portrait of Benno van Dongen
Senior Partner
Amsterdam Office, Western Europe

De Innovatie Indicator is een terugkerend onderzoek naar de innovatiekracht van 35 nationale economieën, uitgevoerd door Federation of German Industries (BDI), Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW) en Roland Berger. Eerder dit jaar is de Innovatie Indicator 2023 gepubliceerd. Ook zijn de verkiezingen net geweest, is de formatie nu in volle gang en worden de plannen voor de komende vier jaar vormgegeven. Oplossingen voor maatschappelijke problemen worden bediscussieerd. Daarmee zijn de ontwikkeling van onze economie, allocatie van (investerings)middelen, zoals het Nationaal Groeifonds (NGF) en (arbeids)migratie zeer actuele onderwerpen van discussie. We zien in de plannen van vele politieke partijen dat ze willen bezuinigen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd vragen maatschappelijke uitdagingen, waaronder de zorg-, energie- en voedseltransitie om innovatieve oplossingen. Daarom is het een mooi moment om de balans op te maken: wat is eigenlijk de staat van ons Nederlandse innovatievermogen?

Volgens onze innovatie indicator beschikt de Nederlandse economie over een relatief groot vermogen om te innoveren.

Het algehele innovatievermogen van elke economie wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van 23 indicatoren die vier deelprocessen meten: Kenniscreatie, Kennisverspreiding, Omzetting van kennis in innovatie en Omzetting van innovatie in omzet. Nederland neemt plaats 8 in op de ranglijst van de Innovatie Indicator en scoort met name hoog op factoren binnen het kenniscreatie en kennisverspreiding.

Nederland neemt de 8ste plaats in op de ranglijst van de Innovatie Indicator

Daarmee beschikt de Nederlandse economie over een relatief hoog vermogen om te innoveren en dit vermogen is vrij constant gebleven over de afgelopen jaren. De kracht van Nederland ligt in het efficiënte en hoogwaardige kenniscreatiesysteem, de sterke verspreiding van kennis doormiddel van publiek-private samenwerkingen en de groeiende beschikbaarheid van durfkapitaal.

De kracht van Nederland ligt in het efficiënte en hoogwaardige kenniscreatiesysteem
"Ons kennisapparaat is een van de meest efficiënte in de wereld. Samenleving, overheid en bedrijfsleven kan hier maximaal van profiteren door hierin te durven investeren."
Portrait of Koen Besteman
Partner
Amsterdam Office, Western Europe

Tegelijkertijd, zijn er ook factoren die ons innovatievermogen hinderen. Zo investeren we relatief weinig geld ten opzichte van andere landen in ons kennisapparaat, bestaat onze economie uit relatief kleine kennisintensieve, hoogtechnologische sectoren en is onze arbeidsmarkt ongunstig om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Met betrekking tot ons huidige innovatievermogen, de internationale context en de wil om maatschappelijke problemen op te lossen en tegelijkertijd het verdienvermogen te vergroten doen we in het rapport een viertal aanbevelingen:

om maatschappelijke problemen op te lossen en tegelijkertijd het verdienvermogen te vergroten doen we in het rapport een viertal aanbevelingen

Kortom, in dit onderzoek constateren we dat Nederland het innovatievermogen heeft om de wereld beter te maken en tegelijkertijd het eigen verdienvermogen te vergroten. Echter om deze kans te grijpen is het van belang dat overheden, bedrijfsleven en samenleving gedurfde keuzes maken.

Report

Innovatie Indicator Nederland 2023

{[downloads[language].preview]}

In dit onderzoek constateren we dat Nederland het innovatievermogen heeft om de wereld beter te maken en tegelijkertijd het eigen verdienvermogen te vergroten. Echter om deze kans te grijpen is het van belang dat overheden, bedrijfsleven en samenleving gedurfde keuzes maken.

Published december 2023. Available in