Portrait of Koen Besteman

Koen Besteman

Partner
Amsterdam Office, Western Europe
+31 20 7960-600

Koen Besteman richt zich als partner van Roland Berger op de life sciences, de biofarma-industrie, de high-tech sector, en op universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hij ondersteunt bedrijven met innovatiemanagement, het ontwikkelen van nieuwe markten en waarderingskwesties. Door middel van onderzoekssamenwerkingen en innovatie-infrastructuren legt hij verbindingen tussen bedrijven en universiteiten. Ook helpt Koen universiteiten bij strategie- en financieringsvraagstukken.

Koen, opgeleid in de wetenschap, zoekt naar nieuwe kansen door innovatie. Hij gaat daarbij graag de diepte in. Zijn oplossingen voor klantvraagstukken zijn geen afgeleiden van algemene theorieën, maar komen steeds voort uit een volledig begrip van hun specifieke situatie. Tijdens projecten treedt Koen vaak op als verbindende factor. Door ieders belang te waarborgen en gemeenschappelijke doelen te vinden, slaagt hij erin publiek-private-samenwerkingen tot een succes te maken.

Koen heeft technische natuurwetenschappen gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Als promovendus deed hij daarna vier jaar onderzoek op het gebied van de nano-biofysica. Koen werkt sinds 2007 bij Roland Berger.

“Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond zoek ik graag naar nieuwe kansen door innovatie.”
Portrait of Koen Besteman

Koen Besteman

Partner
Amsterdam Office, Western Europe
Experience
Publications
Load More
Contact

Get in touch now.