Press
Adviesbureau Roland Berger presenteert achtste Oil Price Forecast

Adviesbureau Roland Berger presenteert achtste Oil Price Forecast

Bijna alle olieproducerende landen voorspelden een te hoge olieprijs voor 2016. De 3 grootste landen gingen voor 2016 uit van een gemiddelde olieprijs van 49 dollar per vat, terwijl de daadwerkelijke prijs 43 dollar was. De voorspelling is voor de olielanden van belang omdat ze er hun overheidsbudgetten op baseren. Opvallend is dat de voorspellingen van de drie belangrijkste instituties (Internationaal Energie Agentschap, NYMEX en EIA) steeds accurater worden. Sinds 2010 hebben zij de kleinste foutmarge en sinds 2012 zijn zij onverslaanbaar.

Amsterdam, 22 februari 2017

Dat blijkt uit de studie 2017 Oil price forecast: who predicts best? van adviesbureau Roland Berger. Het bureau analyseert sinds 2007 de voorspellingen van de grootste olieproducerende landen en instituties. De editie van dit jaar bevat daarnaast een analyse van de marktdynamiek.

“Iedereen, instituties én olieproducerende landen, verwacht dat de olieprijs in 2017 beperkt stijgt, en in elk geval hoger is dan in 2016. Feit is dat een aanhoudend overaanbod de olieprijs sinds 2014 blijvend laag houdt. De kostenontwikkeling bij Amerikaans schaliegas geeft een indicatie voor een olieprijs van rond de 50 dollar per vat,” zegt Arnoud van der Slot, partner bij Roland Berger in Amsterdam.

De instituties IEA, NYMEX en EIA voorspellen voor 2017 een kleinere stijging van de olieprijs (ten opzichte van de huidige prijs) dan de olieproducerende landen. Sinds 2009 hebben instituties duidelijk betere voorspellingen gedaan dan olieproducerende landen, daarvóór was het precies andersom. De top 3-olieproducerende landen zaten met hun voorspelling voor 2016 alle drie binnen de 20%-marge, Iran en Koeweit zaten er slechts 1% naast.

David Frans, partner van Roland Berger Amsterdam: "Het lijkt erop dat de olieproducerende landen door de opkomst van schaliegas in de VS minder invloed hebben op de olieprijs en dat daardoor hun voorspellingen, ten opzichte van die van de instituties, minder accuraat zijn."

Voor 2017 gaan de producerende landen in hun budgetten uit van een prijs van 42 tot 72 dollar per vat (gemiddeld: 55 dollar per vat), de instituties van een prijs van 41-55 dollar er vat (gemiddeld 50 dollar per vat).

Marktdynamiek

Volgens David Frans lijkt deze situatie op die van 1986: “Ook toen was de olieprijs extreem laag, en ook toen was dat te wijten aan overaanbod. Nu is er sprake van een groeiend marktaandeel van Rusland en het Midden-Oosten en een neergaande kostenontwikkeling voor Amerikaans schaliegas. Ik zie een trend waarin de olieprijs mogelijk nog veel langer relatief laag blijft. Dat de OPEC-landen in november 2016 afspraken hun productie wat te beperken om de prijs te laten stijgen, wordt mogelijk tenietgedaan door een toename van de productie van schaliegas in de Verenigde Staten."

Momenteel schommelt de olieprijs rond de 55 euro, in lijn met de verwachting van de best voorspellende olieproducerende landen.

Contact us
  • Photos iZonda/iStock