Press
Nederland in de top van het Europese bankenlandschap

Nederland in de top van het Europese bankenlandschap

Amsterdam, 7 juni 2020

Terwijl het Centraal Planbureau zich zorgen maakt over een nieuwe bankencrisis door het coronavirus, blijkt uit onderzoek van strategieconsultant Roland Berger dat Nederlandse banken voor de uitbraak van COVID-19 er goed voor stonden ten opzichte van hun Europese 'peers'. Jaarlijks presenteert Roland Berger de resultaten van 20 Europese banken en geeft aan welke bank beter en welke bank minder goed presteert. ABN AMRO, ING en Rabobank pakken respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats in de ranglijst over het jaar 2019.

Trends in het Europese bankenlandschap

De prestaties van de Europese banken zijn stabiel gebleven, hoewel het gemiddelde rendement op eigen vermogen (ROE) is gedaald van 7,7% naar 7,1%. Dit was voor het grootste deel te danken aan een stabiele winstgevendheid, maar met hogere niveaus van eigen vermogen. Het jaar 2020 zal voor een groot deel in het teken staan van het managen van de gevolgen van COVID-19. Europese banken worden nu al geconfronteerd met hoge kosten door het nemen van provisies op leningen (LLP) en volatiele financiële markten.

Om de extra druk op winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit op te kunnen vangen, zullen banken een duidelijke langetermijnvisie moeten hebben op de behoeften en financiële positie van de klant. Daarvoor is het nodig om verder te kijken dan het effect van overheidssubsidies op de korte termijn en juist inzicht te hebben in de structurele veranderingen voor de consumenten en bedrijven als gevolg van COVID-19.

KBC blijkt wederom meest stabiele bank in Europa

De eerste plaats in de Roland Bergers Banking Benchmark gaat naar onze zuiderburen. De van oorsprong Belgische bank-verzekeraar laat al vier jaar op rij de beste prestaties zien. KBC scoort bovengemiddeld op bijna alle KPI's (met uitzondering van OPEX/assets).

Onze Nederlandse grootbanken vinden we terug op plaats twee, drie en vier gevolgd door het Britse HSBC Holding. Hoewel ABN AMRO's prestaties in 2019 licht daalden, heeft het de tweede plaats behouden. De bank dankt haar tweede positie vooral aan een sterke kapitaalpositie.

ING laat vooral sterke prestaties zien op het gebied van kosten en winstgevendheid.

Rabobank is afgelopen jaar gestegen van de 6e naar de 4e plaats, hetgeen vooral is gedreven door het verbeteren van de balans van de bank. De uitdaging voor Rabobank blijft het verhogen van de winstgevendheid, waarbij de NIM van Rabobank structureel lager is dan die van ABN AMRO en ING.

Potentiële impact van COVID-19 op Nederlandse banken

Roland Berger heeft twee scenario's gedefinieerd voor de impact van COVID-19 op de economie: (1) vertraagd herstel en (2) diepe recessie. Om te bepalen wat de impact kan zijn is voor de drie Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank een externe high-level stresstest uitgevoerd.

Uit onze analyse blijkt dat de drie Nederlandse banken geconfronteerd zullen worden met een grote impact in 2020. Het is van belang dat de banken nauwlettend toezien op de allocatie van kapitaal en andere resources naar de juiste activiteiten. Dit om verliezen op de korte termijn te beperken en tevens een goede basis te creëren voor groei in de toekomst.

COVID als kans

Hoewel de uitdagingen op de korte termijn groot zullen zijn, denken wij dat banken niet de luxe hebben om zich alleen op de korte termijn te richten. De winnaars van morgen zullen de banken zijn die COVID-19 als kans zien om hun digitale ambities te versnellen. Enerzijds om te kunnen inspelen op de versnelde verandering in de behoefte van de klant aan digitale oplossingen en anderzijds om eigen bedrijfsmodellen efficiënter te maken.

Meer weten over de banking benchmark van Roland Berger of banken met elkaar vergelijken? Kijk dan hier .

Contact us
  • Photos iZonda/iStock