Press
PE-sector richt zich op doorontwikkeling portefeuillebedrijven; duurzame bedrijfsmodellen steeds belangrijker

PE-sector richt zich op doorontwikkeling portefeuillebedrijven; duurzame bedrijfsmodellen steeds belangrijker

Amsterdam, 24 februari 2020

· Bedrijven zien duurzaamheid als een steeds relevanter criterium voor hun portefeuillebeheer;
· 70 procent van de experts bereidt zich voor op een economische terugval in Europa;
· Professionals in private equity zien de markten in Scandinavië, Italië en Griekenland als de meest veelbelovende voor 2020.

Duurzaamheid heeft een steeds concretere invloed op het investeringsgedrag in de private equity-sector.
Dit onderwerp behoort tot de top vijf van waardecreërende maatregelen voor de portefeuille, met de hoogste stijging (5%) ten opzichte van vorig jaar. Het zijn enkele kernbevindingen uit de 'European Private Equity Outlook 2020', waarvoor Roland Berger ongeveer 2.500 PE-experts in heel Europa heeft ondervraagd.

Zwakke economie leidt tot investeringen in conjunctuurbestendige bedrijven
Over het algemeen is de sector redelijk optimistisch over 2020. Ongeveer een derde van de ondervraagden verwacht dat de M&A-transacties binnen de private equity-sector niet zullen veranderen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl 29 procent een lichte stijging veronderstelt. 42 procent van de ondervraagden verwacht echter dat de Europese economie licht zal dalen; meer dan twee derde van de experts (70 procent) bereidt zich voor op een mogelijke economische terugval.

Investeringen in stabiele bedrijven die minder gevoelig zijn voor economische schommelingen worden beschouwd als de meest effectieve maatregelen ter voorbereiding op een economische neergang. De focus van de activiteiten ligt op het consolideren van de portefeuilles. De geringe belangstelling voor nieuwe activiteiten kan ook te wijten zijn aan de waardering van de markten; 94 procent van de PE-professionals beschouwt de markt momenteel als overgewaardeerd.

Grote verschillen tussen regio's
De verwachte ontwikkeling van de PE-markt verschilt aanzienlijk per regio. Zo denkt men dat de M&A-activiteit in Scandinavië met 2,3 procent zal groeien ten opzichte van 2019. De deskundigen verwachten ook een lichte stijging voor Italië en Griekenland, met een groei van respectievelijk 1,5 en 1,4 procent. Groot-Brittannië, de DACH-regio en Frankrijk blijven in 2020 naar verwachting stabiel. Nederlandse PE-experts verwachten bij ons een lichte daling.

De sectoren met de hoogste verwachte M&A-transacties binnen de sector zijn niet wezenlijk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 verwachten de meeste experts (90%) dat Technologie, Software & Media het voortouw zullen nemen, gevolgd door Pharma & Healthcare (81%) en Business Services & Logistics (59%). Onder aan de lijst staan de automobielindustrie (7%) en de bouwsector (11%).

Investeerders blijven vooral geïnteresseerd in bedrijven met een innovatieve technologische aanpak, waarvan ze de komende jaren hoge groeicijfers verwachten. Tot slot worden vooral kleine en middelgrote bedrijven nog steeds beschouwd als interessante doelgroepen in 2020.

blue background
Study

European Private Equity Outlook 2020

{[downloads[language].preview]}

Sustainable and resilient business models will be key for private equity portfolio development in Europe in 2020 in order to curb economic uncertainty.

Published februari 2020. Available in
Contact us