Press
Verkoopdaling in China raakt toeleveranciers in de auto-industrie hard

Verkoopdaling in China raakt toeleveranciers in de auto-industrie hard

Amsterdam, 2 september 2019

Toeleveranciers in de automobielindustrie staan wereldwijd voor moeilijke tijden: in de eerste zes maanden van 2019 daalde de autoproductie met 5% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. En met een gemiddelde EBIT-marge van ongeveer 6% zijn de cijfers over 2019 de laagste sinds 2012. Dit blijkt uit de nieuwe Automotive Supplier Study 2019 van strategiekantoor Roland Berger en vermogensadviseur en -beheerder Lazard. Deze analyse over de situatie, trends en uitdagingen in de markt kwam tot stand op basis van een rondgang langs bijna 600 leveranciers wereldwijd.

"De belangrijkste redenen voor de productiedaling zijn de zwakke autoverkoopcijfers in China en de wereldwijde economische vertraging. Bovendien wordt de markt geconfronteerd met structurele veranderingen door de groeiende markt voor elektrische mobiliteit", legt Casper Veenman, partner bij Roland Berger Nederland, uit. "Internationale handelsspanningen en voortdurende kostenbesparingen bij autofabrikanten dragen bij aan deze druk."

Overcapaciteit

China heeft de afgelopen jaren als groeimotor voor de wereldwijde auto-industrie gediend. Het handelsconflict met de VS heeft de marktomstandigheden aanzienlijk veranderd. De autoverkopen in China daalden in de eerste helft van 2019, ten opzichte van dezelfde periode in 2018, met bijna 10 procent. "De groeiverwachtingen waren positief en veel leveranciers hebben daarom extra capaciteit opgebouwd," zegt Veenman. "Bij sommige leveranciers blijft nu 60 tot 70 procent van deze nieuwe capaciteit ongebruikt."

Kapitaal

In de nieuwe situatie is voldoende financiële ruimte voor leveranciers essentieel. De toegang ertoe wordt bemoeilijkt door zwakke markten. "Veel beleggers geven nu de voorkeur aan andere sectoren dan de auto-industrie. Tegelijkertijd worden banken voorzichtiger met kredietfinanciering - wat met name kleinere leveranciers treft in productgebieden die de komende jaren onder structurele druk komen te staan," zegt Christof Söndermann, managing director bij Lazard. Dit jaar daalde bovendien het aantal fusies en overnames in de leveranciersmarkt. Vooral Chinese bedrijven, die de afgelopen jaren belangrijke kopers in deze markt waren, zijn nu veel minder actief.

Trends

Leveranciers hebben financiële flexibiliteit nodig om te profiteren van belangrijke trends in de auto-industrie: digitalisering, nieuwe vervoerconcepten, autonoom rijden en e-mobiliteit. Deze trends zetten de hele industrie, van autofabrikanten tot leveranciers, onder druk om te investeren. Bij veel projecten is het moeilijk te voorspellen of en wanneer deze investeringen winstgevend worden. Tegelijkertijd proberen fabrikanten hun kosten te verlagen door inkoopbesparingen. Deze zijn op hun beurt van invloed op leveranciers. Bestaande leveranciers staan voor lastige keuzes: enerzijds willen ze hun winstgevendheid vasthouden, anderzijds kunnen ze de snelle veranderingen in de sector niet negeren. In deze situatie zijn grote en financieel solide bedrijven beter gepositioneerd dan kleinere bedrijven met generieke producten.

Flexibiliteit

De studie laat zien dat er geen universele oplossing is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Elke leverancier moet een eigen strategische aanpak bedenken op basis van zijn unieke situatie en positie in de markt. In het algemeen geldt dat leveranciers flexibeler moeten worden om gelijke tred te houden met de snelle technologische ontwikkelingen. “Leveranciers in de auto-industrie moeten zorgen voor flexibele structuren en processen in hun organisatie, en velen moeten samenwerkingen met anderen in de markt aangaan," adviseert Roland Berger-partner Veenman.

Actief portefeuillebeheer is net zo belangrijk. "Leveranciers moeten beslissen of ze marktleider kunnen worden (of blijven) op terreinen die op de lange termijn stagneren of krimpen. Als dit het geval is, moeten ze deze positie koesteren en zich tegelijkertijd richten op efficiëntieverbeteringen en het genereren van kasstromen. Zo niet, dan moeten ze een exit overwegen,” zegt Christof Söndermann van Lazard. “De cash die dit genereert kan dan worden ingezet voor terreinen waar de organisatie een realistische kans op winstgevende groei heeft.”

blue background
Study

Overcapacities and declining profitability put automotive suppliers in a difficult position

{[downloads[language].preview]}

Automotive suppliers are under massive pressure. We show different options for action.

Published augustus 2019. Available in
Contact us
  • Photos Roland Berger