Article
Corona en de impact voor u als bedrijf

Corona en de impact voor u als bedrijf

30 maart 2020
Deze pagina is geactualiseerd op 18 september 2020

COVID-19 treft de wereldwijde economie hard. Wat kunt u doen?

Aan de hand van drie grote vraagstukken ondersteunen wij u stap voor stap richting een plan dat u op korte termijn door de coronacrisis heen helpt en er op lange termijn sterker uit laat komen:

  • U heeft een cash probleem, wat kunt u op korte termijn doen?
  • Hoe kunt u tijdelijk effectief uw kosten verlagen, maar wel weer snel op volle capaciteit komen bij economisch herstel?
  • Hoe kunt u uiteindelijk sterker uit de coronacrisis komen in 'het nieuwe normaal'?

Het coronavirus heeft zich wereldwijd verspreid en is nog niet onder controle. In Europa neemt het aantal infecties weer sterk toe en een tweede golf met (regionale) lockdowns tekent zich af. Tot aan het op grote schaal beschikbaar zijn van een vaccin zal de maatschappij ontwricht zijn. Naast deze maatschappelijke impact leidt het coronavirus tot een mondiale economische crisis. Dit betekent vraaguitval met op korte termijn een liquiditeitscrisis als gevolg. COVID-19 kan daarmee een bedrijfscrisis in gang zetten of versnellen. Ten slotte dienen bedrijven zich nu voor te bereiden op duurzaam succes in 'het nieuwe normaal' na COVID-19.

Impact van het coronavirus op de economie

Het Roland Berger economisch bureau monitort voortdurend de impact van het coronavirus op de wereldwijde economie. We hebben drie scenario's ontwikkeld voor het verloop van de situatie in 2020 en 2021, variërend van een snel herstel tot een diepgaande recessie. Deze ramingen worden periodiek geactualiseerd.

Momenteel gaan wij uit van het scenario 'vertraagd herstel'. In dit scenario wordt de economie in Europa ondanks massale steunmaatregelen in 2020 hard geraakt met een daling van 8.2%. In 2021 treedt een gedeeltelijk herstel in met een verwachte groei van 5.9%.

Voor Nederland voorspelt het CPB een economische impact van -5,0% in 2020 en +3,5% in 2021, ten opzichte van +1,7% in 2019 (bron: economische ramingen Prinsjesdag 2020). De werkeloosheid stijgt naar verwachting van 4,3% in 2020 naar 5,9% in 2021 (ten opzichte van 3,4% in 2019).

U heeft een cash probleem, wat kunt u op korte termijn doen?

Bedrijven kunnen op korte termijn op twee manieren hun liquiditeitspositie verbeteren: interne maatregelen en publieke financiële steun.

De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen aangenomen op het gebied van tegemoetkomingen voor salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredietvoorwaarden. Een volledig overzicht van maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid . De mate van ondersteuning neemt nu echter snel af, terwijl de impact van de Coronacrisis nog niet voorbij is.

Daarom moeten bedrijven zich steeds meer richten op interne maatregelen. Bedrijven worden geadviseerd om een Cash Office op te zetten als centraal controle-instrument voor de liquiditeit van het bedrijf.

Het veiligstellen van de liquiditeit betekent, onder andere, een consequente en onmiddellijke vermindering van de uitgaande kasstroom. Naast het veiligstellen van de liquiditeit versterken de interne maatregelen de solvabiliteit.

Hoe kunt u tijdelijk uw kosten effectief verlagen, maar wel weer snel op volle capaciteit komen bij economisch herstel?

Een langere blootstelling aan de omzet- en liquiditeitsuitdagingen dwingt bedrijven om diepgaandere afbouwmaatregelen te ondernemen. Effectieve afbouwmaatregelen kunnen tot 50-70% van de maandelijkse kostenstructuur in 'winterslaap' brengen, terwijl kritische functies behouden blijven.

Effectieve afbouwmaatregelen moeten integraal en langs de gehele waardeketen worden doorgevoerd. Een toegewijd 'winterslaap'-team kan zorgen voor een soepele afbouw van de capaciteit en een efficiënt proces. Bedrijven moeten daarnaast tijdig nadenken over hoe de gewenste situatie eruit ziet na herstel en wat er nodig is voor dit herstel.

De weg naar herstel zal vier fasen doorlopen: opstarten, opbouwen business, opschalen en stabiliseren. Potentiële tegenslagen en 'het nieuwe normaal' zullen gedurende het proces aanpassingen vergen.

Hoe kunt u sterker uit de coronacrisis komen in 'het nieuwe normaal'?

De historie toont dat de maatschappij en economie typisch sterker uit een crisis komen. Om verwarring te voorkomen: er is niets goed aan de coronapandemie. De vraag rijst echter wel hoe bedrijven de impact van de crisis kunnen aangrijpen om een sterkere positie in een betere wereld te creëren. Kunt u het schokeffect gebruiken om geleidelijke transformaties te versnellen, zoals duurzaamheid, digitalisering en ecosysteem-gebaseerde business modellen?

Vier elementen kunnen u helpen bij het transformeren van uw bedrijf naar 'het nieuwe normaal' voor uw industrie.

  • Herijk purpose en cultuur. De eerste stap is het verenigen van de medewerkers binnen een aangescherpte purpose van het bedrijf. Deze culturele verandering vormt een randvoorwaarde voor succesvolle transformatie.
  • Herdefinieer het business model. COVID-19 verandert economische dimensies. Welke omzetniveaus kunt u daarin verwachten? Hoe snel zijn die te bereiken? Wat zijn de implicaties voor het huidige business model? Welke wijzigingen zijn benodigd?
  • Herconfigureer het operating model. Wat is de impact van COVID-19 en het nieuwe business model op het operating model? Welke gevolgen heeft het voor leveranciers, voor geografische vertegenwoordiging en voor technologie?
  • Herdimensioneer de organisatie. Als deze stappen zijn genomen kan worden vastgesteld welke organisatiewijzigingen nodig zijn. Welke competenties zijn additioneel benodigd en welke competenties zijn niet meer - of in mindere mate - benodigd. En wat zijn daarvan de implicaties voor functies, afdelingen en de gehele organisatie?
De beantwoording van deze vragen stelt u in staat sterker uit de crisis te komen.

Wat Roland Berger kan betekenen voor u

Om bedrijven te ondersteunen met de uitdagingen als gevolg van het Coronavirus, heeft Roland Berger verschillende diensten ontwikkeld, waaronder een Scenarioanalyse, een Prestatieverbeteringsprogramma en Voorbereiding op 'het nieuwe normaal'. Wij kijken graag samen met u welk hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

Met de Scenario Analyse van Roland Berger kunt u de bijkomende financieringsbehoeften en de onzekerheden daarin kwantificeren. Deze kan worden gebruikt in discussies met investeerders, banken en de overheid (staatsteun).

Het COVID-19 Prestatieverbeteringsprogramma ondersteunt de duurzame stabiliteit van uw bedrijf. Wij analyseren het verbeterpotentieel (top-down en bottom-up), waarbij wij putten uit benchmarks en ervaring van meer dan 2,000 uitgevoerde prestatieverbeteringsprogramma's. Tevens helpen wij u bij de realisatie van maatregelen.

Met Transitie naar 'het nieuwe normaal' ondersteunen wij u op alle dimensies van de transitie: purpose en cultuur, business model, operating model en organisatie. We helpen u zo nieuwe kansen te identificeren en pakken voor duurzaam succes.

Roland Berger volgt dagelijks de impact van de verspreiding van COVID-19. Heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met onze experts.

Automotive

Chemicals

Portrait of Tijo Collot d'Escury
Senior Partner, Managing Partner Netherlands
Amsterdam Office, Western Europe
+31 20 7960-600
Portrait of Erwin Douma
Senior Partner
Amsterdam Office, Western Europe
+31 2 0796-0600

Energy & Utilities

Portrait of David Frans
Senior Partner
Frankfurt Office, Central Europe
+31 20 7960-600

Consumer Goods, Retail and Agribusiness

Financial Services

Pharma & Healthcare

Technology, Media & Telcos