Polska

Polska

Portrait of Codrut Pascu
Starszy Partner, Managing Partner Romania, Poland
Biuro w Bukareszcie, Europa Wschodnia
+40 21 3060-500

W ostatnich latach Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji przemysłowych. Kraj wspiera restrukturyzację kluczowych branż, rozbudowę sektora usług oraz ogólną modernizację gospodarki.

Warszawskie biuro Roland Berger powstało w roku 2000. Od tego czasu nasza baza klientów znacząco wzrosła.

Wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie lokalne, wzmocnione przez naszą globalną sieć.

Nasze biuro doradza zarówno dużym międzynarodowych firmom działającym w Polsce, jak również największym polskim przedsiębiorstwom. Firmy te reprezentują różne gałęzie przemysłu, m.in. energetykę, petrochemię, telekomunikację, bankowość, dobra konsumpcyjne oraz transport.

Współpracujemy z klientami w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, wzrostu rentowności oraz wartości dodanej dla akcjonariuszy. W Roland Berger tworzymy innowacyjne strategie i pomagamy w ich skutecznym wdrożeniu. Nasze biuro w Warszawie może zaoferować doświadczenie i kreatywność, łącząc lokalną wiedzę z globalną perspektywą.

Biuro w Warszawie

Roland Berger Sp. z o.o.
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
Polska
Telefon: +48-22-32374-60
Fax: +48-22-32374-70
Mail:
Portrait of Codrut Pascu
Starszy Partner, Managing Partner Romania, Poland
Biuro w Bukareszcie, Europa Wschodnia
+40 21 3060-500
Portrait of Tomasz Narloch
Dyrektor
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+48 22 3237-424
Portrait of Konrad Gruda
Dyrektor
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+48 22 3237-460
Publications
Zobacz więcej
Portrait of Raluca Hritcu
HR contact
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+40 31 22555-56
Portrait of Aleksandra Kruzel
HR contact
Biuro w Warszawie, Europa Środkowa
+48 22 3237-460
  • Photo credits Jasmina007 / iStockphoto